Tjänster

Projektering
Projektering är det första och viktigaste steget för en lyckad entreprenad. I detta skedet bestäms hur det kommer att se ut och fungera när allt är färdigt. Vi sätter kunden i centrum och arbetar för anpassade lösningar för att överträffa kundens och våra egna krav. Kundens önskemål om funktion, utseende och andra krav samlas in och struktureras för att få en överblick. Belysningsberäkningar utförs, livscykelanalyser samt tekniska beräkningar för att uppfylla krav från kund, standarder och myndigheter. Material väljs, tillverkare och kontakt med andra entreprenörer etableras. Ritningar, tidsplaner och eventuella kontrakt upprättas. Vi tar ett helhetsgrepp och arbetar kundfokuserat, välorganiserat och kostnadseffektivt för att alltid kunna erbjuda optimala lösningar.

Eldragning
Oavsett om det gäller ny-, om- eller tillbyggnation är en elektriker ett måste. Trots att du inom byggnation kan göra mycket på egen hand är det krav på att dragning och ändringar av elledningar utförs av en behörig elektriker.


 

Installation
Vi är mycket noga med kvaliten på de uppdrag vi genomför och använder endast väl etablerade och beprövade arbetsmetoder för att säkerställa att uppdragen fortlöper enligt plan. Våra tjänster förknippas med kvalitet, effektivitet och proffesionalism och våra kunder kan alltid vara säkra på att genom att anlita Elektrikern i Gislaved kommer elistallationen utföras fackmannamässigt och enligt god säkerhetsteknisk praxis. Vi ser alla problem som utmaningar och utför kontinuerlig verifiering av uppdragens omfattning och tidsramar för att kontinuerligt utveckla och förbättra våra tjänster.

Besiktning:
Hur mår din elinstallation? Det säkraste sättet att svara på den här frågan är att utföra en besiktning av installationen. Förutom okulär besiktning utförs olika mätningar för att kontrollera bl.a. isolation, skyddsjord, jordfelsbrytare o.s.v. Dessuton går man igennom dokumentation och märkning för att se att den är aktuell. Som innehavare av en anläggning är man enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ansvarig för att detta utförs i erfoderlig omfattning, detta krav gäller även villaägare och bostadsrättsägare. Att utföra en elbesiktning när man köper hus eller lägenhet är minst sagt en bra och billig investering för att slippa otrevliga och dyra överraskningar i framtiden. Många bränder och andra olyckor förorsakade av elfel kan förhindras genom att i tid upptäcka och åtgärda eventuella fel i installationen.
Låt oss upptäcka felen innan någon annan gör det.

Få Gratis Offert Direkt

Vi svarar vanligvis inom 24 timmar, men om du inte kan vänta:
Ring: 08-446 830 50

Gratis Offert

Kom igång nu genom att trycka på “Få Offert Nu”

Tjänster

  • Jour
  • Projektering
  • Installation
  • Besiktning

Elektriker Stockholms

© 2019 elektrikerstockholms.se